Vår strävan är att ge dig som kund bästa tänkbara service
beträffande belysningsteknisk rådgivning och projektering.

Våra projektörer är mycket kunniga och har mångårig erfarenhet av belysningsprojekteringar både inom- och utomhus samt hjälper gärna våra kunder med ljusberäkningar och visualiseringar.

Garantier

 

5-års garantipolicy


Nokalux AB lämnar 5 års garanti på tillverknings- och materialfel på alla produkter med varumärket Nokalux. Om nedanstående villkor är uppfyllda kommer Nokalux antingen reparera eller ersätta produkten.


Denna garanti gäller från fakturadatum och gäller för tillverknings- och materialfel, om produkterna har använts / installerats:

•    I enlighet med dess avsedda ändamål och användningsspecifikation.
•    Inom den angivna operativa ramen, till exempel miljö.
•    Med strömförsörjning inom det angivna området till exempel spänning, ström och frekvens.
•    På ett professionellt och lagligt sätt samt i enlighet med produktdatablad, servicemanual och
    installationsanvisningar.

Garantin täcker inte:

•    Bortfall i produktion eller andra kostnader eller skador som uppstår som en konsekvens av att produkten inte fungerar.
•    Fel som kan skyllas på exponering för extrema förhållanden där tex åska, blixtnedslag, inträngande vatten, brand, dålig ventilation eller annat utanför Nokalux AB kontroll.
•    Delar som måste bytas ut på grund av normalt slitage som till exempel batterier. (Drivertillverkarna vi använder anger att normalt bortfall är 0,2% per 1000 drifttimmar för vanliga drivers, men på sk. Extreme eller Industri- don har normalt bortfall på 0,1% per 1000 brinntimmar).
•    Fel utifrån kompatibilitetsproblem mellan produkterna och installationsmiljön till exempel kontrollsystem och strömförsörjning.
•    Produkter som har blivit modifierade eller reparerade av obehörig person.
•    Normala underhålls- och reparationsproblem.

Ladda ner i utskriftsformat >

Kundsupport & kontakt

För offert kontakta oss på e-post:
nokalux@nokalux.se

För order kontakta oss på e-post:
order@nokalux.se

Växel: 0573-296 50

Kundsupport: Taina Lindell 0573-29652
Kundsupport:
Anna Olofsson 0573-29658

Sociala medier

Här under hittar ni länkar till våra social medier:

facebook icon

linkedin icon

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Få senaste uppdateringarna från oss och håll er ajour med vår verksamhet!
Tryck på knappen nedan och fyll i formuläret:

nyhetsbrev btn